sipka

Slovenská republika

 

- klasické (kompaktné) usporiadanie motorovej, obslužnej aj nákladovej jednotky

- striedavý (AC) bezúdržbový hnací elektromotor

- elektrické servoriadenie s automatickým centrovaním do priameho smeru

- systém CAN BUS na elektronický menežment (rýchla diagonostika) komponentov

- prevádzkové napätie vozíka 24 V, kapacita trakčných batérií 345 až 500 Ah

 

Typ: Nosnosť:
N 20 C 2,0 t

 

 n20c