sipka

Slovenská republika

 

img-full-service

 

Chýbajú Vám potrebné financie na nákup novej manipulačnej techniky?
Chcete rozšíriť Vašu firemnú flotilu manipulačnej techniky?
Chcete mať profesionálny servis manipulačnej techniky?
Chcete sa vyhnúť zdĺhavému vybavovaniu leasingu alebo úveru?
Chcete obnoviť Vašu zastaralú manipulačnú techniku?

 

Dlhodobý prenájom manipulačnej techniky Linde Vám nahradí Vaše staré vozíky alebo zaistí nákup nových bez nutnosti čerpania Vašich investičných protriedkov alebo vybavovania leasingu. Dobu prenájmu si určíte Vy, máte na výber medzi 3, 4 a 5 rokmi.

V priebehu celej doby prenájmu budete mať zaistenú pravidelnú údržbu prenajatých strojov, čo Vám zaistí nielen ich 100% prevádzkovú schopnosť, ale predovšetkým rýchlejšiu manipuláciu v logistickom reťazci za súčasného výrazného zníženia prevádzkových nákladov. Naviac ušetríte náklady na pracovníkov v údržbe a budete mať zaistenú bezplatnú likvidáciu odpadov vzniknutých pri údržbe vozíka alebo opravách. Vďaka novej technike Linde bude vo Vašich prevádzkach znížená hladina hluku a bude tiež znížená koncentrácia škodlivín v ovzduší Vašich výrobných priestorov.

Po skončení prenájmu budete mať možnosť vozíky odkúpiť za zostatkovú cenu do svojho vlastníctva alebo ich vymeniť za vozíky úplne nové a uzavrieť novú prenájoxmnú zmluvu. Tak bude Váš park manipulačnej techniky neustále modernizovaný a naše vozíky sa stanú silnou a spoľahlivou oporou Vašej technológie.

 

Kontaktujte našu spoločnosť alebo Vášho regionálneho zástupcu.