sipka

Slovenská republika

 

Podľa §71, ods.1, písmeno b) a §48, ods.1 písmeno b)  Zákona č. 79/2015 Z.z.

Vás informujeme o možnosti bezplatného  zberu odpadových pneumatík, automobilových a priemyselných batérií v sídle spoločnosti Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o., Nozdrkovce 1798, 911 04 Trenčín.

 

Odpad je možné odovzdať výhradne len po predchádzajúcom ohlásení v pracovných dňoch od 10.00 do 14.00 hod.

kontakt:  p. Kapuš - 0911912846 

 

Spoločnosť si vyhradzuje právo neprevziať odpadové pneumatiky, automobilové a priemyselné batérie bez predchádzajúceho ohlásenia a v prípade, že odovzdávané množstvo presiahne skladové možnosti spoločnosti.