sipka

Slovenská republika

 

img-skolenie-obsluhy

Odborná príprava , opakované oboznamovanie, rozširovanie odbornosti.
Zlepšenie presnosti a rýchlosti práce vodičov.

Oboznámenie s parametrami a funkciami vozíkov.
Naučíme vodičov bezpečne a efektívne používať vozíky.
Informácie o pravidelnej dennej kontrole vozíkov, potrebné pre predĺženie ich životnosti.
Lektorský zbor s bohatými skúsenosťami a dlhoročnou praxou.
Priemerne 1350 spôsobilých vodičov ročne.
Vydanie osvedčenia vodiča motorových vozíkov.
Výchova a vzdelávanie v priestoroch Linde alebo priamo u Vás.

 

Informačný leták výchovno - vzdelávacej aktivity

 

Profesionalita
V Linde je výchova a vzdelávanie vykonávané kvalifikovanými zamestnancami spoločnosti na základe platného oprávnenia Národného inšpektorátu práce Košice VZV-0822/07-06.1.
Každý absolvent dostane certifikát o absolvovaní výchovnovzdelávacej aktivity a preukaz obsluhy motorových vozíkov platný v EU.

Bezpečnosť.
Každý úspečný účastník predchádza haváriám a tým obmedzuje vznik škôd na vozíku.

Komplexnosť.
Teória, prax, vydanie certifikátu o absolvovaní výchovno-vzdelávacej aktivity osvedčenie/doklad obsluhy motorových vozíkov platný v EU.

Ekonomický prínos.
Absolventi vzdelávacej aktivity lepšie ovládajú vozíky, čo následne prináša vyššiu produktivitu práce, znalosť správnej starostlivosti o vozík a úsporu servisných nákladov.

Plus pre Vás!
Zaujímavé zľavy v závislosti od počtu prihlásených vodičov. Pomoc našich školiteľov pri vyhľadávaní rizík vznikajúcich pri manipulácii.

 

Kontaktujte našu spoločnosť alebo Vášho regionálneho zástupcu.