sipka

Slovenská republika

 

img-technicka-kontrola

Kontrola celkového stavu vozíka podľa noriem ISO STN 3691+ Amd 1 - Motorové vozíky.

Posúdenie technického stavu vozíka a jeho vybavenia podľa noriem.
(zdvíhacie zariadenie, vidlica, hnacia náprava, riadená náprava, hydraulický systém, elektrický systém, spaľovací motor a brzdová sústava).

Záruka bezpečnej prevádzky.
Protokol o výsledku technickej kontroly.

Servisní technici - špecialisti s upravenými servisnými vozidlami a s meracou technikou.

Technické kontroly nízkozdvižných a vysokozdvižných vozíkov Linde po celej SR.

Realizácia priamo u zákazníka.

Vozík odstavený len na čas vykonania technickej kontroly, alebo revízie plynovej sústavy.

Dodržanie zákonných predpisov a noriem.

 

Informačný leták technickej kontroly

 

Čo kontrolujeme?

Pohon pojazdu vozíka

 • pohon elektromotorom (E12- E30)
 • funkcie spínačov
 • poistné prvky
 • upevnenie a napojenie batérie
 • kontrola stýkačov
 • núdzové vypnutie
 • skúška izolačného odporu
 • skúška funkcie skratu

Pohon spaľovacím motorom (H12 – H80)

 • analýzy výfukových plynov
 • zariadenie LPG, tesnosť plynovej sústavy
 • nastavenie zmiešavača

Brzdová sústava

 • vizuálna a funkčná kontrola
 • parkovacia brzda

Konštrukcia vozíka

 • zdvíhacie zariadenia, ochranný rám, rám
 • upevnenia

Kolesá

 • pneumatiky, disky, skrutky a matice

Riadenie

 • volant
 • vlastnosti núdzového riadenia
 • osa riadenia
 • kontrola opotrebenia
 • upevnenie

Zdvíhacie zariadenie

 • kontrola nastavenia naklápacích valcov
 • kontrola nastavenia zdvíhacieho zariadenia
 • skúšobné zaťaženie
 • napínanie reťazí
 • kontrola vidlíc a zdvíhacích reťazí kontrolným prístrojom

Ovládacie prvky a ukazovatele

Hydraulické zariadenia

Prídavné zariadenia

 

Kontaktujte našu spoločnosť alebo Vášho regionálneho zástupcu.