sipka

Slovenská republika

 

Manažment firmy, ktorá používa manipulačnú techniku, je v dnešných časoch vystavený tlaku a zvýšeným nárokom na neustále zlepšovanie aj v rámci bezpečnosti.

V kľúčových ukazovateľoch mnohých firiem známych ako SQDCI ( Safety, Quality, Delivery, Cost, Inventory / Bezpečnosť, Kvalita, Dodávky, Cena, Skladové zásoby), je teda bezpečnosť hneď prvým faktorom v kontrolnom zozname interných aj externých audítorov. Preto vedenie firiem tlačí svojich zamestnancov k neustálemu zlepšovaniu bezpečnosti a podnecuje ich zároveň k podávaniu návrhov na prevenciu. Buď v rámci Kaizen kultúry, alebo interného zlepšovateľského hnutia ISO certifikácie.

To, že sa značka Linde od začiatku snaží zlepšovať vo všetkých oblastiach je všeobecne známe, a preto mať vozík so značkou Linde je pre firmu známkou určitej prestíže. Prečo je to tak, som pochopil už krátko po nástupe do spoločnosti Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o.

Ako projektový manažér, ktorý sa aktívne podieľal na neustálom zlepšovaní prostredníctvom Kaizen nástrojov a implementácii štíhlej výroby, mám jasnú predstavu o potrebách manažmentu v tejto oblasti. Práve preto viem akými všemožnými spôsobmi sa manažment firiem snaží nájsť akékoľvek reportovateľné zlepšenie, a tým si zvýšiť svoje renomé vo vrcholovom vedení tej ktorej firmy. A práve spomínané top vedenie si v mnohých prípadoch zreteľne uvedomuje, že hlavné aktívum zdravej firmy je „zdravý pracovník“, ktorý sa cíti v bezpečí. Nuž a tu niekde začína aj jeho motivácia, ktorá sa zákonite prelieva do výkonnosti.

Z praxe viem, že po určitom množstve preventívnych návrhov v rámci bezpečnosti dôjde ku stagnácii ich podávania, a zrazu každý nový návrh má pre manažment cenu zlata. A práve tu spoločnosť Linde prichádza na pomoc. Zariadenie BluespotTM, o ktorom sa viac dočítate v článku “BlueSpot” – modrý bod pre tichú bezpečnosť, geniálne jednoduchým spôsobom zlepšuje bezpečnosť prevádzky, či už máte manipulačnú techniku od spoločnosti Linde, alebo iného dodávateľa.

Samozrejme manipulačná technika od Linde ponúka štandardne v rámci bezpečnosti oveľa viac, čím sa dá tiež argumentovať v prípade zlepšovateľského hnutia.

Z dlhodobého pôsobenia na ľudský organizmus môžem spomenúť ochranu voči vibráciám, ergonomické prostredie, alebo znižovanie tvorby škodlivín v ovzduší. Z dennodenných možných rizík, ktorým sa dá jednoducho predísť práve používaním manipulačnej techniky spoločnosti Linde na pracovisku, by som veľmi rád upozornil na zaoblené hrany vozíka aj ochranného rámu, ktoré chránia operátora manipulačnej techniky ako aj okoloidúcich pred nepríjemnými zraneniami. Rovnako aj maximálne zjednodušený a bezpečný prístup ku jednotlivým častiam zariadenia pre údržbu je nielen komfortný, ale hlavne účelový, čo vo mne jednoznačne vzbudzuje pocit bezpečnosti pri práci, ktorá je najpodstatnejšia z hľadiska kvalitne vykonávanej práce.

Som toho názoru, že spoločnosťou Linde získate solídneho partnera pre svoj biznis, a zároveň aj pomoc pri implementácii zlepšovateľského hnutia v rámci Vašej spoločnosti.