sipka

Slovenská republika

 

Verím, že na Slovensku je stále viac ľudí, ktorí prijali za svoju myšlienku „nie som taký bohatý, aby som si kupoval lacné veci“. Dôvodom je hlavne význam slova „lacné“, ktoré sa stalo synonymom pre „nekvalitné“. My všetci však chceme mať kvalitný život.

Pod pojmom Kvalita si každý človek predstaví niečo iné. Na školeniach zameraných na kvalitu sa upozorňuje na fakt, že je to práve kvalita, ktorá vedie k spokojnosti zákazníka, a že za kvalitu sú zodpovední všetci zamestnanci firmy. V prípade výrobných závodov Linde Material Handling ide o kvalitne vyrobený a plne funkčný výrobok. V prípade obchodnej spoločnosti Linde Material Handling SR s.r.o., je to kvalitne vykonaná služba v rámci dohodnutého obchodu, či už ide o predaj, prenájom, alebo servis.

Podľa KPI ukazovateľov (KPI – Key Performance Indicators ), je kvalita na druhom mieste v pätici SQDCI, hneď za bezpečnosťou. Na firemných nástenkách medzinárodných firiem nájdete pod sekciou kvalita množstvo rôznych informácií a údajov. Zo sledovaných parametrov sú to zvyčajne počet interných a externých reklamácií, kde sú obe v tvare ppm (počet nezhodných výrobkov na milión, resp. six sigma úroveň) a náklady na nekvalitu v eurách. Spomínané údaje sa denne vyhodnocujú na ranných poradách, a pritom sa reportujú dôvody, ktoré tieto čísla ovplyvnili. Zmysel sledovania týchto parametrov je zrejmý. Je to moderný spôsob vizualizácie, kde by mali tieto výsledky, a to zdôrazňujem slovo „mali“, fungovať ako spätná väzba, a teda viesť k takému hospodáreniu firmy, aby sa kvalita služieb zvyšovala, poprípade nezhoršovala.

Ale ako sa taká kvalita dotýka operátora manipulačnej techniky v sklade? Na nástenky sa operátor veľmi nepozerá. Aj keď dostane školenie od kompetentnej osoby o jeho prínose ku kvalite, a povedzme, že sa to bude snažiť v praxi aj aplikovať. Stále je však odkázaný na rovnakú techniku, ako pred zavedením sledovania parametrov kvality. Mám osobnú skúsenosť (nariadenú a odobrenú z vyšších miest) ktorá sa dotýkala prepravy niekoľko ton ťažkej pece, časti SMT linky, ktorej cenu si ani netrúfnem odhadnúť. Túto sme aj s kolegom prenášali po dielni na ručných paletových vozíkoch, ktorých nosnosť sme ani netušili. Pritom existujú vozíky s hydrostatickým riadením, ktoré sú nielen presné, ale aj nadimenzované na prácu s takýmito záťažami a dajú sa zapožičať na vykonanie konkrétnej úlohy hoci aj na jeden deň. Ale to stojí peniaze, a tie, ako zvyčajne, neboli k dispozícii.

Bežne je v podnikoch zodpovedný za kvalitu manažér kvality, za logistiku manažér logistiky a za obchod manažér nákupu. Avšak, málokedy má manažér kvality slovo, ak ide o zakúpenie novej manipulačnej techniky. Myslím si, že manažér kvality by si mal sadnúť za stôl spolu s manažérom logistiky a obchodu a tak vyberať vhodného dodávateľa formou spoločne zvolených kritérií, ktoré zahŕňajú hlavne bezpečnosť a kvalitu.

Koniec koncov pri správnom výbere ide o kvalitnú techniku, kvalitné zaškolenie pre operátorov a o kvalitný servis, ktorý je často skrytou chybou mnohých „lacnejších“ značiek, alebo neserióznych predajcov. Spomeniem aj často podceňované kvalitné informácie, kde príkladom môže byť správne vypočítaná zvyšková nosnosť prídavného zariadenia. Linde má pre tento účel špeciálne vyvinutý softwér zohľadňujúci nielen statické, ale aj dynamické parametre.

Moderná fyzika výpočtami prišla na to, že všetko súvisí so všetkým. Nuž a zo skúsenosti viem, že v takom systéme kvalitné veci pôsobia na svoje okolie kvalitne a nekvalitné veci pôsobia nekvalitne. Mám na mysli zákon príčiny a následku, ktorý sa vždy postará o to, aby sa Vám vrátila kvalita ak investujete do kvality, a nekvalita ak investujete do nekvality. Pri výbere preto vždy stavte na kvalitu, pretože všetci chceme žiť kvalitný život.