sipka

Slovenská republika

 

Ak sa vo firme zatúla paleta a dodávka nepríde k zákazníkovi kompletná, vedie sa v ERP systéme ako neukončená, a tým pádom negatívne ovplyvňuje výslednú hodnotu ukazovateľa OTTR.

OTTR (On Time To Request; angl.: Dodanie podľa požiadavky), spolu s druhým číslom OTD (On Time Delivery; angl.: Dodanie na čas), patrí pod kategóriu Dodávky, čo je tretí parameter z piatich kľúčových výkonnostných ukazovateľov firmy - SQDCI.

Zatiaľ čo OTTR vyhodnocuje úspešnosť dodania tovaru (služby) zákazníkovi na ním požadovaný termín, tak OTD sleduje dodávky, ktoré do firmy prichádzajú (napr. dodanie vstupného materiálu na sklad). Obe hodnoty sa uvádzajú v percentách, pričom ide o jednoduchý podiel „prišlo“ voči „malo prísť“.

Okrem hore spomenutých čísel sa pod sekciu dodávky uvádzajú dôvody meškania, akcie na splnenie a hraničné termíny, teda dátum dokedy musí byť nápravná akcia vykonaná.

Proces včasného dodania ovplyvňuje veľa rôznych faktorov. Často reportovaným dôvodom meškania býva veta „nestíhali sme vychystať zo skladu / kamiónu“. Ak sa pri vzniknutom probléme správne kladie otázka PREČO (mimochodom je to základný prvok štíhlej výroby5x prečo“) dá sa nájsť a aktívne odstrániť pôvodná príčina problému. V názve je číslo päť preto, lebo zvyčajne netreba viac ako 5 otázok na získanie prvotnej príčiny, pre ktorú problém vznikol.

Ale vrátim sa ku včasnému dodaniu. Nemalú úlohu zohráva otázka manipulačnej techniky, ktorú firma používa. Preto by si každá seriózna firma mala zanalyzovať svoje procesy napríklad nástrojom sledovania toku hodnôt VSM (Value Stream Mapping), poprípade použiť nástroj SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer; angl.: Dodávateľ, Vstup, Proces, Výstup, Zákazník), v ktorom sa dajú efektívnym a prehľadným spôsobom zmapovať potreby daného procesu. Takáto analýza sa pomôže pozrieť na zavedené procesy novým pohľadom.

V jednej firme mi zo SIPOC analýzy vyšla potreba zakúpenia nových paletových vozíkov, ktoré boli nutné pre použitie v sklade. Bez analýzy a logického zdôvodnenia číslami, by manažér žiadosť o zakúpenie zamietol, ale po predložení graficky podložených výpočtov v tom nebol žiadny problém.

V prípade spomenutej firmy sa na pohyb vychystávaného materiálu používal jednoduchý paletový vozík a na dosahovanie materiálu z políc klasický rebrík. Stávalo sa však, že skladník musel paletu najprv zniesť za pomoci vysokozdvižného vozíka na zem, aby si mohla vychystávačka nabrať čo potrebovala na pripravenú paletu na ručnom vozíku, a následne paletu naspäť založiť do regálu.

Je škoda že som v tom čase nevedel o širokej škále možností, ktoré firma Linde ponúka práve v tejto oblasti. Dnes by som jednoznačne odporúčal zakúpenie vozíka z radu „V“. Linde V 08-02 alebo Linde V10, ktoré sú pre danú spoločnosť ideálom pre prácu v ich nízkom, a na plochu kapacitne obmedzenom, sklade.

Linde V 08, z radu vychystávacích paletových vozíkov

Týmto riešením by sa výrazne ušetril čas vychystávania, čo by viedlo ku zefektívneniu celého vychystávacieho procesu, a teda ku pozitívnemu ovplyvneniu OTTR hodnoty.

Veľa manažérov dnes už pozná pojem JIT (Just In Time; „práve v čas“ rep. „na čas“), a to ich vedie k jeho aktívnemu zavedeniu do pracovných procesov firmy. Ak JIT tvorí jeden z hlavných pilierov „domu“ štíhlej výroby, tak efektívna a kvalitná manipulačná technika je jednou z výstuží tohto piliera. To znamená, že tvorí kľúčový faktor v dosahovaní konkurencieschopnosti podniku. S takouto technikou sa dá s ľahkosťou stabilizovať a následne štandardizovať čas vychystávania, a tým splniť nutnú podmienku pre zavedenie JIT.

JIT je silný nástroj vyžadujúci silného partnera, ktorý Vám na čas dodá potrebnú službu. Preto dobre zvážte svoje rozhodnutia pri investovaní do novej manipulačnej techniky, pretože správne alebo nesprávne rozhodnutie sa Vám môže vrátiť „práve v čas“.