sipka

Slovenská republika

 

img-historia

Spoločnosť Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o. pôsobí na Slovensku od novembra 1993, kedy pod názvom Liftec-Global s.r.o. vzniklo autorizované obchodné zastúpenie a servisná organizácia pre Slovenskú republiku. V súvislosti s rozvojom trhu a vstupom Slovenska do EÚ sa LINDE rozhodlo posilniť svoje postavenie v SR a od marca 2004 je Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o. dcérskou spoločnosťou tohto koncernu - jedného z najvýznamnejších svetových výrobcov manipulačnej techniky.

Tak ako každá spoločnosť v procese svojho rastu aj Linde MH SR musela prekonávať „detské choroby“ ako slabšie technické zázemie, nedostatočná infraštruktúra servisu alebo dlhšie dodacie termíny. Postupne sa ich všetky podarilo prekonať a odstrániť, o čom svedčí aj súčasné postavenie na trhu a počet spokojných zákazníkov.

Našim dlhodobým cieľom je snaha o neustále zlepšovanie kvality služieb a chceme i naďalej prinášať svojim zákazníkom komplexné služby na úrovni, ktorú od značky LINDE ako technologického lídra v manipulačnej technike očakávajú. Veríme, že naše dlhoročné skúsenosti a kvalitné zázemie predstavujú možnosť stať sa spoľahlivým partnerom pre každého, koho zaujímajú moderné a efektívne riešenia problémov v logistike a manipulácii s materiálom.

História v skratke:

1993 – vznik Liftec-Global s.r.o. - autorizovaný distribútor LINDE na Slovensku

1995 – začiatok budovania širokej siete zákazníckeho servisu v SR

2000 – nová služba pre zákazníkov - dlhodobý prenájom formou full servisu, jedna z prvých spoločností, ktorá ponúka túto službu na slovenskom trhu

2004 – dcérska spoločnosť Linde MH, zmena názvu na Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o.

2005 – presťahovanie do väčších priestorov – spoločné zázemie pre všetky služby - predaj, servis, sklad

2006  – nový vlastník - Skupina KION

2007LINDE Akadémia - nová služba pre zákazníkov, školenie obsluhy motorových vozíkov

2010Linde Cup - 1. ročník súťaže vodičov vysokozdvižných vozíkov

2012 – nové moderné tréningové centrum pre 50 ľudí

2013 – prvé vydanie "Newsletra" pre zákazníkov a zamestnacov

2014 – zavedenie integrovaného systému manažérstva ISO podľa noriem STN EN ISO 9001:2009 Systémy manažérstva kvality, STN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálneho manažérstva, STN OHSAS 18001:2009 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci