sipka

Slovenská republika

 

Logistický vláčik pre zásobovanie montážnych a výrobných liniek.

Spolocnosť Linde Material Handling nedávno predstavila nový produkt – logistický vláčik, ktorý bol navrhnutý s cieľom zefektívniť internú logistiku v rámci montážnych a výrobných liniek.

 

09-01

 

Logistický vláčik Linde sa skladá z ťahača s operačnou jednotkou, napríklad Linde P 50C, ktorý utiahne bremená s hmotnosťou 5 ton a z niekoľkých, maximálne však šiestich, “inteligentných” prívesných vozíkov, ktoré pozostávajú z oceĺovej konštrukcie so šiestimi kolieskami, z elektrického zdvíhacieho zariadenia na paletové stojany a z oja na spájanie jednotlivých prívesných vozíkov. Súčasťou sú aj mobilné podkladové stojany, ktoré môže operátor s nákladom zasunúť na prívesný vozík a zdvihnúť ich zo zeme stlačením tlačidla pri prívesnom vozíku alebo diaĺkovo z ťahača. Na požadovanom mieste sa stojan s nákladom spustí na zem a obsluha ho vysunie z vozíka.

Vysoká pridaná hodnota

Logistický vláčik Linde umožňuje dosiahnuť internej logistike vo výrobnom procese lepší manipulačný výkon a zvýšiť objem prepravovaného nákladu. Zdokonaĺuje logistický proces tým, že aj menšie jednotky a kontajnery môžu byť dodávané častejšie, tok tovaru je stály, následný a pravidelný, čím sa napĺňajú hlavné princípy dnešnej výroby: "just-in-time" a "just-in-sequence".
Vďaka súčasnej dodávke viacerých kontajnerov s rozličným materiálom sa znižuje intenzita internej prepravy v rámci výrobnej haly. Ďalšími pridanými hodnotami sú menšie riziko nehôd, kedže logistický vláčik často jazdí jednosmerne. Veľkou výhodou je aj možnosť jazdiť aj v užších uličkách.

Technické prednosti

Ťahač Linde P50C je poháňaný AC motorom s výkonom 3-kW a bol navrhnutý špeciálne pre použitie v úzkych uličkách. Prívesné vozíky majú centrálnu nápravu a doplnkové vychyľovacie kolieska a môžu zdvíhať kontajnery s veľkosťou 1200 x 800 mm, 1200 x 1000 mm alebo 1000 x 600 mm. Nosnosť vozíka je 1000 kg (LT 10) alebo 1600 kg (LT 16) na jedno zdvíhacie zariadenie. Zdvíhacie zariadenie sa ovláda elektronicky. Je veľmi tiché. Konštruktéri ho navrhli tak, že nepodlieha opotrebeniu. Kedže prívesné vozíky dokážu vďaka svojej špeciálnej konštrukcii sledovať stopu ťahača, má logistický vláčik Linde malý polomer otáčania. Z bezpečnostných dôvodov je vláčik pri spustených vidliciach elektronicky odpojený.

Logistický vláčik je veľmi flexibilný, dokáže sa prispôsobiť rôznym typom kontajnerov a má dva varianty zapojenia (nakládka zľava alebo sprava).

Nové Linde riešenie umožňuje dosiahnuť plynulý výrobný proces, zvyšuje bezpečnosť pri preprave materiálu, znižuje počet manipulačnej techniky a pracovníkov na montážnej alebo výrobnej linke.

 

09-02

 

Uverejnené v časopise Transport a logistika - číslo 3/2012