sipka

Slovenská republika

 

Linde Material Handling uvádza unikátny riadiaci asistenčný systém

Linde Safety Pilot: Technický prielom v bezpečnosti

Kdekoľvek pracujú ľudia, tam sa z času na čas vyskytujú chyby. Ak sa to stane počas prevádzky vysokozdvižných vozíkov, býva najčastejšou príčinou práve ľudský faktor. Nedostatok vedomostí alebo slabá koncentrácia vodiča môžu spôsobiť nehodu v prevádzke, vyústiť do prevrátenia vozíka a spôsobiť vážne zranenie, poškodenie nákladu aj vozíka a následne negatívny zásah do plynulého chodu logistických procesov.Unikátny elektronický riadiaci asistenčný systém od Linde Material Handling, Linde Safety Pilot, znamená v tejto oblasti silnú pomoc a podporu. Systém Linde Safety Pilot bol uvedený v máji na výstave "World of Material Handling" v Mainzi.  Displej na palube vozíka pomáha vodičovi manipulovať s nákladom bezpečne a umožňuje vyhnúť sa nebezpečným situáciám, minimalizovať tak riziko nehody a zlepšiť bezpečnosť práce. 

V súlade s príslušnými predpismi pre prevenciu úrazov musí manipulačná technika  pracovať v podmienkach, ktoré zabezpečia jej bezpečnú prevádzku.  Z toho dôvodu je vodič vysokozdvižného vozíka priamo zodpovedný za preverenie, či náklad vozíka na vidliciach neprekročil jeho maximálnu povolenú nosnosť. Avšak v praxi musia vodiči často čeliť trom faktorom, ktorých hodnoty sú len ťažko merateľné a následne interpretovateľné v záťažovom diagrame predpísanom výrobcom manipulačnej techniky, čoho výsledkom je vystavenie seba samého a aj svojich kolegov vážnemu nebezpečenstvu.

Linde safety pilot ponúka v týchto prípadoch skvelú podporu, pretože vodičovi stačí jeden pohľad na displej, namontovaný vo výške očí, a nájde odpovede na všetky tri otázky. Vodičovi sa zobrazí nielen poloha ťažiska nákladu, jehoreálnahmotnosť na vidliciach, aktuálna výška zdvihu, ale aj náklon vidlícmaximálna výška do ktorej sa môže náklad zdvihnúť. Pre rýchle rozpoznanie dôležitých hodnôt sú položky displeja prehľadne usporiadané, pričom informácie sa ponúkajú vo forme obrázkov a číselné hodnoty sú použité len minimálne.

Ak sa vodič ocitne v nebezpečnej oblasti,  alebo dôjde k neočakávanej chybe, je včas varovaný akustickým aj vizuálnym signálom a riadiaca jednotka aktívne zasiahne a upraví ovládacie funkcie vozíka.  Napríklad ak sa vodič vozíka rozhodne umiestniť náklad na policu a pritom prekročí povolený limit, rýchlosť zdvihu sa zníži. Ak vodič vozíka pokračuje v dvíhaní nákladu a dosiahne maximálnu hmotnosť nákladu, vozík, ako aj funkcie zdvihu a náklonu sa deaktivujú. Rýchlosť vozíka sa kontroluje rovnakým spôsobom, podľa hmotnosti bremena, zdvihu, náklonu a vzdialenosti ťažiska bremena. Inými slovami, rýchlosť vozíka sa postupne znižuje, ak vodič dvíha náklad  počas jazdy.

Technológia za riadiacim asistenčným systémom závisí od snímačov, ktoré merajú údaje v rôznych bodoch na vozíku, následne sa tieto údaje posielajú do kontrolnej jednotky na výpočet záťažového diagramu, čo je hlavný nástroj systému Linde Safety Pilot.

Jedno riešenie — mnoho funkcií

Väčšia ochrana proti chybám obsluhy je len jedna z výhod inovatívneho systému Linde Safety Pilot. Tento systém ale prináša značný komfort aj tým, že pomáha vodičom v ich práci a ponúka im dôležitú pridanú hodnotu.

Vodič si môže v niekoľkých funkciách menu pomocou otočného prepínača na lakťovej opierke vybrať niekoľko funkcií:

  • Predvoľba výšky zdvihu na presné ovládanie zdvihu stlačením tlačidla
  • Obmedzenie výšky zdvihu (prevencia kolízie s bránou alebo stropom)
  • Hranicu poklesu vidlíc – pre zamedzenie ich opotrebenia (podbrúsenia) a zníženie hlučnosti
  • Funkcia hmotnosti bremena – napríklad pre kontrolu nakladaného tovaru
  • Nastavenia dynamických parametrov, ktoré môžu byť individuálne nastavené pre každú prevádzku.
  • Spotreba energie v kWh
  • Rýchlostný limit, ktorý sa dá použiť napríklad pri jazde s prívesom

Uvedenie Linde Safety Pilot je výsledkom mnohých rokov vývoja a testovania. „Aj keď sú dnes elektronické asistenčné systémy ako ESC (Elektronická stabilizačná kontrola) často súčasťou základnej výbavy osobných vozidiel, riešenie tohto druhu nie je jednoduché preniesť do oblasti manipulačnej techniky. Správna aplikácia vyžaduje rozsiahlu technickú analýzu kvôli veľkej variabilite zdvíhacích zariadení, pneumatík, zdvihových stožiarov a možností umiestnenia ťažiska. To je dôvod, prečo sme tak hrdí, že ponúkame našim zákazníkom asistenčný systém ušitý na mieru, ktorý im umožní prevádzkovať vozíky bezpečnejšie, komfortnejšie a s väčšou produktivitou.“, hovorí Harald Will, CTO (Vedúci oddelenia technológie) v Linde MH.

Linde Safety Pilot bude najprv dostupný pre čelné elektrické vozíky E20 až E50 s nosnosťou od 2 do 5 ton. Počas tohto roku sa rozšíri ponuka aj o vozíky E16 až E20 s nosnosťou 1,6 až  2 tony.