sipka

Slovenská republika

 

Záujem zákazníkov o samostatne pracujúce priemyselné vozíky, ktoré je možné flexibilne včleniť do už existujúcich intralogistických systémov a postupne rozširovať ich počet, neustále rastie. "Predpokladáme, že v budúcnosti sa budú robotické zariadenia stále viac a viac stávať súčasťou viacstupňových automatizovaných procesných reťazcov, v rámci ktorých budú medzi sebou komunikovať rôzne vozíky, stroje a príslušenstvá s cieľom ďalej zvýšiť produktivitu v skladoch a distribučných centrách " predpovedá Philipp Stephan, produktový manažér divízie Linde robotics v Linde MH.

Na vlaňajšej výstave "World of Material Handling" predstavila firma Linde náhľad tohto procesu pomocou nasledujúcej ukážky: palety boli vytiahnuté z vysokého regála robotickým systémovým vozíkom K-MATIC a umiestnené na prestupnú stanicu, odtiaľ boli presunuté robotickým regálovým zakladačom L-MATIC na valčekový dopravník. Paleta sa začala pohybovať po valčekovom dopravníku a na druhom konci bola automaticky naložená na robotický ťahač P-Matic a umiestnená späť na regál. "Linde robotika je v pozícii, keď zvláda automatizované procesné reťaze rôznymi robotickými manipulačnými vozíkmi, tiež rôznymi zariadeniami ako sú napr. baličky, alebo príslušenstvami ako sú valčekové dopravníky, a tak realizuje komplexné požiadavky materiálových tokov", hovorí Stephan.

Veľkou výhodou týchto vozíkov je jednoduchý a rýchly prechod od automatického do manuálneho režimu a naopak. Táto významná výhoda vystupuje do popredia najmä pri nových systémových vozíkoch K-MATIC. Trvá to len pár krokov. "Týmto spôsobom je K-MATIC možné použiť pre manuálne vychystávanie počas dňa a potom počas noci v automatickom režime dopĺňať zásoby do vysokých regálov", hovorí Stephan.

Zabudovaná inteligencia

Integráciu vozíka do prevádzkového toku dát zabezpečuje Robot Manager, ktorý poskytuje prepojenie k systému riadenia skladu alebo k firemnému plánovaciemu systému zdrojov. Robot Manager ako nadriadený softvér prijíma, spracúva a vysiela údaje v reálnom čase, a tým riadi vzájomnú súčinnosť s inými sieťovými strojmi a zariadeniami. Inteligentná počítačová jednotka tiež zabezpečuje prenos takých dát, akým je napr. servisný stav vozíka.

V porovnaní s klasickými automaticky riadenými vozidlami alebo riešeniami, ktoré sú založené na laserových reflektoroch, je inštalácia Linde robotických vozíkov pre zákazníkov menej náročná. Je to preto, že vozíky Linde-MATIC sú založené na technológii geonavádzania (bez nutnosti poznania infraštruktúry). Pre vychystávacie vozíky Linde K-MATIC to znamená: ak Robot Manager navádza vozík zmeniť uličku, potom existujúce štruktúry, ako sú steny, stĺpy alebo stojany sú dostatočné na to, aby bezpečne a spoľahlivo navigovali. Keď je vozík v regálovej uličke, je vedený indukčným alebo mechanickým systémom dráh, čo umožňuje rýchlejšiu jazdu.

Vozíky Linde K-MATIC sa odporúčajú predovšetkým pri manipulácii v sklade s vysoko kvalitnými produktami , pretože zabudovaný manažment bezpečnosti zaisťuje, že autonómne vychystávacie vozíky plnia svoje úlohy bezpečne, spoľahlivo a produktívne. Senzory a 3D kamery, vizuálne a zvukové výstražné zariadenia a núdzové zastavenie zabraňujú poškodeniam regálov, nosičov nákladu a tovaru. Napríklad kamera na trojstrannej rotačnej hlave vozíka presne sníma obrys palety, čo umožňuje, aby bola správne naložená. Zároveň vozík reaguje v reálnom čase na svoje bezprostredné okolie, takže môže sa dokonca použiť mimo regálovej uličky v zmiešanej prevádzke s chodcami.

Konzultácia je potrebná - vozíky a servis z jedného zdroja

Automatizované riešenie sa nedá kúpiť “z regálu”. Konzultácie pred nákupom sú preto nevyhnutné. "Pri hľadaní najlepšieho robotického riešenia pre užívateľa sú potrebné presné analýzy z procesov materiálového toku", zdôrazňuje Stephan. Ak už je koncepcia zvolená, inštalovanie vozíkov je otázkou len pár dní. Keďže všetky robotické vozíky Linde sú založené na zodpovedajúcich existujúcich štandardných modeloch, Linde K-MATIC sa dodáva so všetkými funkciami a opciami, ktoré sú k dispozícii pre štandardné vychystávacie vozíky, čo umožňuje jeho dokonalé prispôsobenie sa potrebám zákazníka. Servis sa vykonáva autorizovaným servisom spoločnosti Linde MH.