sipka

Slovenská republika

 

Linde Material Handling získala patent pre dvojpedálové ovládanie vozíkov už v roku 1958. Tento dizajn mal za účel extrémne zjednodušiť, no zároveň spresniť ovládanie a tým zaistiť bezpečnosť a pohodlie na pracovisku. O to isté sa snažíme aj dnes s programom nazvaným „Linde PureMotion“. Veríme, že ako spoločnosť môžeme zodpovedne splniť očakávania len s tým vedomím, že plne využívame naše nadobudnuté znalosti na ochranu ľudí ako aj okolitého prostredia. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zamerať sa na udržateľnosť, ochranu zdrojov a bezpečnosť každého jednotlivca.

Linde PureMotion je logickým pokračovaním našej výpravy za technologickou kvalitou: Procesy každého oddelenia analyzujeme, všetky výrobky a služby dôkladne skúmame, aby sme pochopili, či a ako ochraňujeme ľudí a okolité prostredie. Máme zodpovednosť voči spoločnosti a prevzatie tejto zodpovednosti znamená udržiavanie a balansovanie medzi záujmami spoločnosti, firmy a ekologickými potrebami.

Firemné zdroje sú riadené profesionálnym systémom environmentálneho inžinierstva. Celý náš potenciál je zameraný na maximálny efekt a všetky procesy zvažujeme z rôznych pohľadov, holistickým spôsobom. Naším cieľom je dosiahnuť optimálnu efektivitu pre človeka, prostredie a spoločnosť, čo je jediný spôsob ako splniť očakávania našich zákazníkov.

Životné prostredie

img-zivotne-prostredie

Viac než 90% materiálov používaných v konštrukcii vozíkov je plne recyklovateľných a tieto materiály sú znovu použiteľné v kolobehu výroby ako druhotná surovina. Každý manipulačný prostriedok vychádzajúci z výroby je kompletne testovaný, pričom mimoriadna pozornosť je venovaná tesnosti zdrojov úniku prevádzkových kvapalín.