sipka

Slovenská republika

 

Linde patrí už niekoľko rokov k vedúcim výrobcom manipulačnej techniky v celosvetovom meradle. So ôsmimi výrobnými závodmi v Nemecku, Francúzsku, Česku a USA je chápaný ako európsky výrobca, ktorý predbehol proces európskeho zjednocovania a optimálne splňuje požiadavky na výrobný know-how, pracovné sily, disponibilitu komponentov, nevynímajúc schopnosti prinášať riešenie manipulačných problémov na základe vlastného výskumu a vývoja. To všetko je podporované perfektným spôsobom dodávania dielov a popredajným servisom. Už 10 rokov sa rozvíja výroba manipulačnej techniky v novom závode v Číne, ktorý predstavuje perspektívnu základňu pre ďalšiu expanziu koncernu Linde v oblasti juhovýchodnej Ázie, a zároveň tým Linde posilňuje svoju pozíciu svetového lídra.

Výrobný program manipulačnej techniky Linde zahŕňa vysokozdvižné vozíky so spaľovacími motormi (dieselovými alebo na skvapalnený plyn) s nosnosťou 1 až 18 ton, elektrické (akumulátorové) v prevedení vysokozdvižnom, nízkozdvižnom a ťahače s možnosťou ťahať náklad do 25 ton. Zvlášť ponuka motorových vozíkov s dieselovými a plynovými motormi v skupine nosností 1200 až 8000 kg, ktorá využíva vo svojom pojazdovom ústrojenstve najdokonalejšiu verziu hydrostatického prenosu výkonu na prednej poloosi s integrovanými hydromotormi, je pýchou produkcie divízie hydrauliky a manipulačnej techniky spoločnosti Linde AG. Použitá hydrostatická prevodovka je charakteristická dvomi hydromotormi bez diferenciálu, automatickou minimalizáciou otáčok spaľovacieho motora podľa jazdných podmienok a takmer neobmedzenou životnosťou, čo predstavuje trvalý predajný hit vďaka vysokým pracovným výkonom a úplnej spoľahlivosti.

Pre potreby skladového hospodárstva je možné voliť zdvihy vysoko nad 10 metrov a pre pohyb v regálových systémoch možno dodať vozíky pre rôzne šírky obslužných uličiek. Vozíky môžu byť aj rôzne prispôsobené individuálnym požiadavkám zákazníka, ako je predvoľba stohovacej výšky, možnosť poloautomatického a automatického ovládania. Ďalej môžu byť vozíky vybavené najrôznejším prídavným zariadením prispôsobeným do celkom špecifických podmienok.